Yogi: Yeni yasa yakında işe alım sınavlarının manipülasyonunu önleyecek

Prokaryot

New member
Lucknow Başbakanı Yogi Adityanath Cumartesi günü yaptığı açıklamada, işe alım sınavlarının kutsallığının manipülasyonunun kabul edilemez olduğunu ve sınavların tehlikeye atılmamasını sağlamak için yeni bir yasanın yakında yürürlüğe gireceğini söyledi. İşe alım sınavlarının kutsallığını, gizliliğini ve şeffaflığını korumak için kapsamlı reformların hayata geçirileceğini söyledi.


Yogi ayrıca komisyonlardaki seçim süreçlerini ve gelecek programlarını da sorarak hükümetten beklentilerini sordu. (dosya fotoğrafı)

CM, çeşitli departmanlardaki boş kadrolara seçim sürecini hızlandırmak amacıyla üst düzey hükümet yetkililerinin katılımıyla çeşitli seçim komitelerinin başkanlarıyla önemli bir toplantı düzenledi.

Bir günde 360 milyon Hintli bizi ziyaret etti ve genel seçim sonuçları için Hindistan'ın tartışmasız platformu olarak bizi seçti. En son güncellemeleri burada keşfedin!

Yarışma sınavlarında saflık, şeffaflık ve gizliliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Başbakan, seçim prosedürlerinin kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı ve seçim sürecinin zamanında gerçekleşmesi için talimat verdi.

Yogi ayrıca komisyonların seçim süreçlerini ve gelecek programlarını da sorarak hükümetten beklentilerini sordu.

Başbakanın talimatıyla, çözüm çeteleri/kağıt sızıntısı gibi faaliyetlere son verilmesi için yeni bir yasa taslağı hazırlanıyor. Sınav kağıtlarını sızdırmaktan veya çeteleri çözmekten suçlu bulunanlar hakkında sıkı işlem yapılacak. Yalnızca hükümet veya hükümet tarafından finanse edilen eğitim kurumlarının sınav merkezi haline geleceğini belirterek, sınav merkezindeki her odanın Haber gözetimi altında olacağını da sözlerine ekledi.

Eyalet hükümetindeki boş pozisyonlar için seçim sürecinin hızlandırılacağını söyledi ve departmanlara yakında ilan göndermeleri talimatını verdi. Başbakan, belgelerin oluşturulmasından sonuca kadar tüm sürecin temelden reforma tabi tutulacağını söyledi.

Vardiya başına iki veya daha fazla sınav seti olması gerektiğini ifade ederek, her setin sınav kağıtlarının farklı kurumlar tarafından bastırılmasının daha iyi olacağını ifade etti. İşe alım sınavını yürüten heyete, merkezlerin tahsisinde kadınların ve engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması tavsiyesinde bulundu. Yogi ayrıca seçim komitesinin, sınav sırasında ve sonrasında hükümet düzeyindeki üst düzey yetkililer ve STF Komisyonu ile irtibat halinde olması gerektiğini de tavsiye etti.

Başbakan tarafından toplantıda verilen bazı temel kurallar: Eyalet hükümeti gençliğin çıkarlarını korumaya kararlıdır. Her gencin sıkı çalışmasına, liyakate ve yeteneğine saygı duyulur. Kağıt sızıntısı, izci çeteleri gibi anarşik faaliyetler kesinlikle kabul edilemez. Örnek olması açısından bu tür suçlara karışan her suçluya karşı sıkı önlemler alınmalıdır. Bu gibi durumlarda suçlulara karşı önlem alınması için sıkı bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Bu doğrultuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir.

Seçim komitelerinin işe alım sınav programını zamanında yayınlaması ve buna sıkı sıkıya bağlı kalması beklenmektedir. Sınavın takvimine uygun yapılmaması durumunda adaylara sıkıntı yaşatacağı unutulmamalıdır.

Bir günde yalnızca bir sınavın yapılmasını sağlamak için tüm seçim komiteleri birbirleriyle koordineli çalışmalıdır. Bu bir yandan sınav düzenleyenlerin/yerel yönetimlerin örgütlenmesini kolaylaştırıyor, diğer yandan da gençler için oldukça pratik.

Belirli pozisyonlar için eğitim nitelikleri belirlenirken “eşdeğer nitelikler” konusunda farklılıklar olduğu bilgisi bulunmaktadır. İlgili birimin sorunu çözmesi ve Komisyona doğru bilgi vermesi gerekiyor.

Gerekli sınavlar için sınav merkezleri olarak yalnızca devlet orta okulları, kolejler, üniversiteler, politeknikler, teknik kolejler, tıp kolejleri veya kusursuz geçmişe sahip tanınmış, iyi donanımlı ve finanse edilen eğitim kurumları seçilmelidir. Merkezler Haber gözetim sistemlerinin mevcut olduğu yerlerde bulunmalıdır. Ayrıca sınav merkezlerinin yalnızca kentsel alanlarda bulunması da sağlanmalıdır. Sınav merkezleri seçilirken kadınların ve engellilerin beklentileri dikkate alınmalıdır.

Destekli kolej merkez haline getirildiğinde, sorumlu yöneticinin hiçbir şekilde sınav sistemine karışmaması gerekir. Başka bir enstitünün müdürü merkez müdürü olarak sorumluluk üstlenmelidir. Bölge hakimi ve bölge okul müfettişinin de sisteme dahil olması gerekiyor. Usulsüzlük durumunda onların sorumluluğu da belirlenir.

Son zamanlarda ilkokullar, ortaokullar, teknik ve mesleki eğitim kurumları vb. öğretmenlerin seçim sürecini önemli ölçüde iyileştiren Eğitim Hizmetleri Komisyonu kuruldu. Üyeler aday gösterildi ve Başkan en kısa sürede atanacak. Yeni kurulan komisyonun seçim sürecine zamanında başlaması bekleniyor.

İşe alım testinin kutsallığını sağlamak için önemli kararlar

Sınav belgelerinin hazırlanması, basılması, vergi dairesine teslim edilmesi, vergi dairesinden sınav merkezlerine teslim edilmesi, sınav merkezlerinde düzenlenmesi, OMR'lerin inceleme sonrası komisyona teslim edilmesi, taranması süreçleri OMR'lerin, Sonuçların hazırlanmasının vb. sistem genelinde kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir.

Farklı görevler için farklı ajansları kullanın.

Her vardiyada iki veya daha fazla kağıt seti bulunmalıdır. Her set için anketlerin basımı farklı yerlerde yapılmalıdır. Kağıt kodlamanın da daha fazla organize edilmesi gerekiyor. Arama için kadın personel kullanılmalıdır.

Saflık ve gizlilik açısından, seçim komiteleri, sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında hükümet düzeyindeki üst düzey yetkililer ve STF ile iletişim halinde olmalıdır.

Sınavların kutsallığına ilişkin gerekli iyileştirme süreci ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Randevu sürecini kolaylaştırmak amacıyla elektronik iş ilanı sistemi getirilmiş olup, bundan faydalanılması gerekmektedir.

Tüm departmanlar iş ilanı göndermeden önce kuralları iyice incelemelidir.

İşe alım sürecinde gereksiz gecikmeler olmamalıdır.